Znak Politechniki Warszawskiej

Projekty z PW z dofinansowaniem z NCN (SHENG 1)

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu SHENG. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej otrzymają prawie 1,5 mln złotych.

fot. KFF "Focus"

fot. KFF "Focus"

Dofinansowanie otrzyma dwóch naukowców z PW:

  • prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran z Wydziału Chemicznego ("Projektowanie, otrzymywanie i właściwości ferroelektrycznych kompozytów ceramika-polimer wykazujących przestrajalność dielektryczną w szerokim zakresie częstotliwości", 887 400 zł),
  • prof. dr hab. Włodzimierz Mirosław Ogryczak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ("Zaawansowane metody zintegrowanego wspomagania procesów decyzyjnych w planowaniu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego", 596 400 zł).

SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny były wspólne, polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, zaś eksperci oceniali wartość naukową projektu, kwalifikacje zespołu badawczego, możliwość wykonania projektu oraz kosztorys.