Znak Politechniki Warszawskiej

Projekt z udziałem PW z dofinansowaniem w konkursie GRIEG

Wśród 28 propozycji skierowanych do finansowania w konkursie na polsko-norweskie projekty badawcze znalazł się pomysł, w którym będzie uczestniczyć Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej.

fot. KFF "Focus"

Projektem „Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów” pokieruje dr hab. Seweryn Cezary Kowalski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Partnerami przedsięwzięcia, poza naszą Uczelnią, są także University of Bergen, Western Norway University of Applied Sciences, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Wrocławski (Wydział Fizyki i Astronomii), Uniwersytet Warszawski (Wydział Fizyki), Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) oraz University of Oslo.

Jak czytamy w opisie projektu, jego bezpośrednim celem badawczym jest otrzymanie unikalnych wyników doświadczalnych o liczebności powstających par cc , mierzonych w pełnej przestrzeni fazowej. Ponadto, zostaną otrzymane unikalne wyniki dotyczące wpływu energii zderzeń oraz wielkości systemów na procesy zderzeniowe ciężkich jonów. Powinno to pomóc odpowiedzieć na wciąż aktualne istotne pytania: jaki jest mechanizm produkcji "otwartego" powabu?, jak uwalnianie się partonów wpływa na pojawienie się stanów otwartego powabu?, jak tworzenie się QGP wpływa na pojawienie się mezonów J/Ψ?.

GRIEG to konkurs Narodowego Centrum Nauki współfinansowany z funduszy norweskich na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Realizowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

W konkursie złożono 305 wniosków. Wśród eksperci skierowali 28 projektów skierowanych do finansowania 12 jest z zakresu nauk ścisłych i technicznych, a po 8 z zakresu nauk o życiu oraz nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Więcej informacji i pełna lista dofinansowanych projektów na stronie NCN