Znak Politechniki Warszawskiej

Prestiżowa nagroda dla pracownika Wydziału Fizyki

Dr Kazuyuki Sekizawa

fot. archiwum Kazuyukiego Sekizawy

Dr Kazuyuki Sekizawa otrzymał nagrodę RIBF (Radioactive Isotope Beam Factory) za rok 2017 za wybitny wkład do zagadnień fizycznych badanych w RIBF.

Dr Sekizawa został wyróżniony na podstawie pracy doktorskiej pt. „Multinucleon Transfer Reactions and Quasifission Processes in Time-Dependent Hartree-Fock Theory” (zrealizowanej na Uniwersytecie w Tsukubie w 2015 roku).

Naukowiec od ponad dwóch lat pracuje na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem pracowni Teorii Jadra Atomowego (Nuclear Theory Group) Zakładu Fizyki Jądrowej. W zespole pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Magierskiego prowadzi badania teoretyczne: reakcji jądrowych, struktury gwiazd neutronowych oraz ultrazimnych gazów atomowych. W ostatnim czasie opublikował m.in. dwie prace w prestiżowym czasopiśmie „Physical Review Letters”.