Znak Politechniki Warszawskiej

Praca magisterska naszej absolwentki nagrodzona w konkursie „Najlepszy dyplom – Akademia A&B”

Kinga Butlewska zdobyła drugą nagrodę za pracę “ReCity. Redefinicja pojęcia »miejska jakość życia« w mieście postindustrialnym” obronioną na Wydziale Architektury PW.

Projekt Kingi Butlewskiej

Wizualizacja z projektu ReCity autorstwa Kingi Butlewskiej ReCity, fot. A&B

W swoim opracowaniu autorka postanowiła odpowiedzieć na wyzwanie, jakim są zmiany klimatu i związane z nim zagrożenia. Pomysły na zmianę procesów urbanistycznych i sposobu zarządzania miastami ukazała na przykładzie miasta Łodzi.

Projekt Kingi Butlewskiej przewiduje taką modyfikację przestrzeni miejskiej, która pozwoli na zachowanie wysokiej jakości życia bez negatywnego wpływu na lokalny ekosystem. Proponowane zmiany zostały przedstawione w skali mikro i makro.

Wśród postulatów projektu ReCity znalazło się m.in. dążenie do samowystarczalności energetycznej, budowanie błękitno-zielonej infrastruktury, ochrona bioróżnorodności, a także otwartość na potrzeby mieszkańców.

Więcej informacji o zwycięskiej pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Sławomira Gzella można znaleźć na stronie internetowej magazynu Architektura & Biznes.