Znak Politechniki Warszawskiej

Pomysł z PW wyróżniony w konkursie "Student-wynalazca"

Pięć równorzędnych nagród głównych, pięć wyróżnień oraz siedem nagród specjalnych przyznano w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student-wynalazca". Wśród wyróżnionych projektów znalazły się rozwiązania stworzone przez Przemysława Piaseckiego, doktoranta w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Plakat konkursu "Student-wynalazca"

fot. Politechnika Świętokrzyska

Przemysław Piasecki został doceniony za Wielowarstwową strukturę szyku antenowego oraz Antenę dwupasmową. W pracy nad tymi rozwiązaniami pomagali mu Michał Gasztold, Michał Żebrowski i Jakub Strycharz.

Przemysław Piasecki

Przemysław Piasecki jest doktorantem na PW, fot. www.ire.pw.edu.pl

Aktualnie Przemysław Piasecki w ramach swojego doktoratu (przygotowywanego pod opieką prof. dr. hab inż. Yevhena Yashchyshyna) prowadzi badania nad antenami oraz układami zasilającymi projektowane struktury pracującymi w zakresie częstotliwości ponad 100 GHz. Projektowane podzespoły wykonywane są w technologii spiekania ceramiki w niskiej temperaturze (ang. LTCC - Low Temperature Co-fired Ceramic), która to technologia jest specjalnie optymalizowana pod kątem pracy układów w określonym pasmie częstotliwości. Zaprojektowane elementy w wybranej technologii w łatwy sposób mogą być integrowane z układami scalonymi, tworząc w ten sposób cały system pracujący w zakresie fal milimetrowych. Tak wysoki zakres częstotliwości może być wykorzystywany do precyzyjnego zobrazowania w medycynie i radiolokacji, szybkiej transmisji danych lub innych nowatorskich technologiach czerpiących korzyści z możliwości zastosowania szerokiego pasma częstotliwościowego.

Ponadto nasz doktorant pracuje w firmie PIT-Radwar zajmującej się projektowaniem systemów radarowych, gdzie pełni funkcję kierownika pracowni Mikrofalowych Układów Biernych i Systemów Antenowych. Podczas codziennej pracy koordynuje pracę inżynierów, projektuje podzespoły mikrofalowe, pracuje nad nowymi koncepcjami mającymi zastosowanie w projektowanych systemach radarowych. 

Konkurs "Student-wynalazca" jest organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską i adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Nagrodą główną jest możliwość zaprezentowania swoich pomysłów podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

W tym roku do konkursu nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. We wszystkich dotychczasowych edycjach zgłoszono zaś aż 652 rozwiązania. 

Źródła: Politechnika Świętokrzyska i MNiSW