Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska przystąpiła do konsorcjum Pol-Stor-En

– Tylko dzięki współpracy trzech sektorów: rządowego, naukowego oraz biznesowego możliwy będzie rozwój elektromobilności oraz rozpoczęcie produkcji baterii w Europie – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości zawiązania polskiego konsorcjum naukowego Pol-Stor-En przez siedem jednostek naukowych. Politechnika Warszawska jest Liderem Konsorcjum.

Pol-Stor-En tworzy siedem jednostek naukowych. Politechnika Warszawska jest Liderem Konsorcjum, fot. BPI PW

21 lutego 2018 r. w Ministerstwie Energii zostało zawiązane konsorcjum naukowe, którego głównym celem jest zwiększenie potencjału naukowego dla rozwoju magazynowania energii oraz współpraca z przemysłem.

W skład polskiego konsorcjum Pol-Stor-En wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski.
Jak zauważali wszyscy przedstawiciele rządu oraz świata nauki, współpraca tych jednostek naukowych jest niezbędna, by w Polsce możliwa była produkcja nowoczesnych ogniw i superkondensatorów.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podkreślał wagę współpracy jednostek naukowych w tym projekcie. – Wkład polskich uczelni w gospodarkę może być znaczący tylko wtedy, gdy połączymy siły – mówił. – Konsorcjum, które zostało dziś zawiązane, skupi się na tym, żeby udoskonalać pewne istniejące źródła energii, ale i żeby tworzyć nowe innowacyjne rozwiązania. Jestem pewien, że jesteśmy skazani na sukces.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że zawiązanie Pol-Stor-En wpisuje się w założenia opracowanych w ME dokumentów strategicznych, takich jak Plan Rozwoju Elektromobilności i Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych. Jest to również działanie komplementarne z projektami unijnymi.

Pol-Stor-En to kolejny krok w stworzeniu jak warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce, fot. BPI

Wiceminister energii Michał Kurtyka zwrócił także uwagę  na to, że Komisja Europejska niedawno powołała inicjatywę pod nazwą EU Battery Alliance, której celem jest stworzenie konkurencyjnego łańcucha wartości i produkcja ogniw do baterii na terenie Europy. – Dzisiejsza umowa to przykład na to, że Polska może brać aktywny udział w tym projekcie i jest gotowa do współpracy na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii i budowy w Europie silnej branży produkcji baterii do samochodów elektrycznych – powiedział. Zaznaczył, że dysponujemy również zapleczem surowcowym niezbędnym do produkcji akumulatorów, a polscy przedsiębiorcy mają potencjał do angażowania się w rozwój tego sektora.

W ocenie minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwigi Emilewicz powstanie konsorcjum Pol-Stor-En to kolejny krok w stworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce. – Bateria jest paliwem przyszłości – mówiła minister. – Polska chce być jednym z głównych jej eksporterów. Działania konsorcjum Pol-Stor-En nas do tego celu przybliżą. 

Galeria zdjęć z wydarzenia>>>