Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska i BASF Polska zacieśniają współpracę

Wspólna realizacja projektów badawczo-rozwojowych mających na celu pobudzanie aktywności innowacyjnej i transferu wiedzy oraz kształcenie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki – to główne założenia umowy między Politechniką Warszawską i firmą BASF Polska.

Prof. Władysław Wieczorek i Dyrektor Zarządzająca BASF Polska Katarzyna Byczkowska

Umowę podpisali prof. Władysław Wieczorek i Dyrektor Zarządzająca BASF Katarzyna Byczkowska, fot. BPI

Dokument zakłada także wsparcie dla lokalnych inicjatyw badawczych wpisujących się w globalne kierunki rozwoju BASF, a tym samym prowadzące do pogłębienia dialogu nauki i biznesu. W imieniu Politechniki Warszawskiej umowę podpisał prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW. Firmę BASF Polska reprezentowała jej Dyrektor Zarządzająca Katarzyna Byczkowska.

Dokument został parafowany 5 listopada podczas konferencji #basfdlaplanety.

Prof. Władysław Wieczorek i Dyrektor Zarządzająca BASF Polska Katarzyna Byczkowska

Politechnika Warszawska i BASF będą realizować wspólne projekty, fot. BPI

– Współpraca ze środowiskiem naukowym jest dla nas bardzo istotna – podkreśla Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska. – Oprócz własnych ośrodków badawczych na świecie, zarówno globalnie jak i lokalnie podejmujemy szereg działań we współpracy z uczelniami wyższymi. Dalszy rozwój projektów prowadzonych wspólnie z Politechniką Warszawską stanowi ważny aspekt naszej działalności w Polsce.

– Cieszę się, że będziemy mieli okazję rozwijać współpracę z firmą BASF, która do tej pory wspierała nas m.in. w prowadzeniu zajęć seminaryjnych dla studentów na Wydziale Chemicznym oraz organizując staże studenckie, których kontynuacją były niejednokrotnie prace dyplomowe wykonywane pod wspólną opieką BASF i Wydziału – komentował podpisanie umowy prof. Władysław Wieczorek. – Chcemy pokazać, że nauka i biznes mogą skutecznie współdziałać, przyczyniając się do rozwoju wiedzy, gospodarki i państwa.