Znak Politechniki Warszawskiej

O cyberbezpieczeństwie i kryptologii - Central European Conference on Cryptology

fot. pixabay

Bezpieczeństwo w świecie cyfrowym to coraz większe wyzwanie, nie tylko dla władz państwowych. W dniach 28-30 czerwca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej odbywać się będzie konferencja Central European Conference on Cryptology. Jest to już siedemnasta z serii dorocznych konferencji zainaugurowanych w 2001 roku na Słowacji, przeznaczonych dla naukowców i praktyków zainteresowanych tematyką kryptologii i szeroko-pojętego cyberbezpieczeństwa.

Konferencja co roku gromadzi wielu naukowców z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier). W tym roku konferencja będzie odbywała się także z udziałem przedstawicieli innych państw europejskich (m.in.  Niemiec, Hiszpanii, Francji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii), jak również pozaeuropejskich (Kanady, Chin, czy Turcji).

Zagadnienia poruszane na konferencji nie będą ograniczały się do teoretycznych aspektów kryptografii i teorii liczb, ale będą koncentrowały się na praktycznych problemach związanych z tworzeniem i oceną bezpieczeństwa szyfrów oraz podpisu cyfrowego czy bezpieczeństwa protokołów kryptograficznych. W trakcie konferencji będą specjaliści rozmawiać będą nie tylko o praktycznych zastosowaniach kryptografii w kontekście militarnym, ale i o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa w różnorodnych systemach teleinformatycznych.

O tym, jak ważne są to zagadnienia, może świadczyć udział prelegentów z NATO, Wojskowego Instytutu Łączności czy Wojskowej Akademii Technicznej. Szczególnie licznie reprezentowani na konferencji będą polscy kryptolodzy i naukowcy, związani z takimi jednostkami naukowymi jak m.in.: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska Akademia Nauk, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Częstochowska.

Szczegółowe informacje na stronie cecc17.tele.pw.pl.