Znak Politechniki Warszawskiej

Nowy program wsparcia dla pracowników PW planujących udział w konkursach ERC (European Research Council)

Logo ERC

Logo ERC

Decyzją Rektora PW z 25 marca 2019 r. został ogłoszony konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, planujących złożenie wniosku o grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Przyznane środki mogą być przeznaczone na dofinansowanie działań ułatwiających przygotowanie wniosku o grant ERC, a w szczególności na:

  1. wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku,
  2. prace przygotowawcze potrzebne do opracowania wniosku,
  3. publikacje wyników badań w renomowanym wydawnictwie lub czasopiśmie,
  4. przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową wniosku,
  5. wynagrodzenie dla kierownika grantu.

Wnioski o grant wewnętrzny można składać w Centrum Obsługi Projektów PW w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie COP PW.