Znak Politechniki Warszawskiej

Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr Sebastian Glatt, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii, laureat programu FIRST TEAM, konkurs 1/2016, fot. OneHD

Na naukowców czeka 67 mln złotych na projekty badawczo-rozwojowe. O grant mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

1 sierpnia 2017 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła kolejne konkursy grantowe w pięciu programach: FIRST TEAM, HOMING, POWROTY, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS. Naukowcy mają czas na składanie wniosków do 2 października 2017 roku.

Aż 30 mln zł mogą zdobyć łącznie młodzi badacze w bieżącym konkursie w programie FIRST TEAM. Oferuje on trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego.

Z kolei ci naukowcy, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce mogą skorzystać z oferty grantów „powrotowych” w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt trwający 2 lata w programie HOMING. Podobna propozycja czeka na tych, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej np. z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY.

Po raz kolejny Fundacja uruchamia też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych.

Szczegóły dotyczące konkursów FNP znajdują się na stronie internetowej.