Znak Politechniki Warszawskiej

Nowe doktoraty wdrożeniowe na PW

W ramach V edycji programu swoje rozprawy doktorskie będzie na naszej Uczelni realizować 63 młodych naukowców.

Zdjęcie mikroskopu

Pozytywnie rozpatrzono 55 wniosków w module I i 8 w module II – sztuczna inteligencja.

Doktorat wdrożeniowy to program Ministerstwa Edukacji i Nauki. Doktoraty wdrożeniowe są alternatywną drogą uzyskania stopnia doktora, przeznaczoną dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

W dotychczasowych czterech edycjach programu swoje prace doktorskie przygotowuje na PW już ok. 150 młodych naukowców.