Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowcy z PW laureatami programu LIDER XI

Zdjęcie mikroskopu

fot. KFF "Focus"

Siedmioro badaczy z Politechniki Warszawskiej otrzymało finansowanie w jedenastej edycji programu LIDER, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W gronie laureatów znaleźli się:

  • dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur z Wydziału Chemicznego (projekt: „Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej”),
  • dr inż. Michal Gloc z Wydziału Inżynierii Materiałowej (projekt „Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji implantów tytanowych do stabilizacji złamań kostnych, o zwiększonej biozgodności uzyskiwanej dzięki eliminacji cytotoksycznych dodatków stopowych”),
  • dr inż. Karol Ćwieka z Wydziału Inżynierii Materiałowej (projekt „Wysokowydajny układ przepływowy do fotokatalitycznej produkcji wodoru z biomasy” – projekt realizowany będzie na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW),
  • dr Anna Łapińska z Wydziału Fizyki (projekt „Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym”),
  • dr inż. Jakub Trzciński z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT (projekt „Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego” – projekt realizowany będzie na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW),
  • dr inż. Jakub Skibiński z Wydziału Inżynierii Materiałowej (projekt „Opracowanie technologii wytwarzania katod węglanowego ogniwa paliwowego o strukturze warstwowej i kontrolowanym rozkładzie wielkości porów”),
  • mgr inż. Kamil Dydek z Wydziału Inżynierii Materiałowej (projekt „Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej”).

Finansowanie w programie LIDER XI otrzymało 60 projektów.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Finansowanie przyznawane jest projektom, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i które mają potencjał wdrożeniowy.