Znak Politechniki Warszawskiej

Nasza absolwentka laureatką konkursu Innowator Mazowsza

Dr inż. Iga Wasiak, która w tym roku obroniła swoją pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, otrzymała I nagrodę w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec w IX edycji konkursu Innowator Mazowsza.

Dr inż. Iga Wasiak po odebraniu nagrody w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec

Dr inż. Iga Wasiak w tym roku obroniła swoją pracę doktorską, fot. Sebastian Rudnicki

Nasza absolwentka została doceniona za pracę "Nanocząstki polisacharydowe jako nośniki leków - otrzymywanie, separacja, właściwości fizykochemiczne i biologiczne". Doktorat realizowała w działającym na Wydziale IChiP Laboratorium Inżynierii Biomedycznej. To tam narodziła się idea start-upu NanoVelos, którego dr Wasiak jest szefową. Firma skupia się na rozwijaniu unikalnego system dostarczania leku opartego o nanocząstki polisacharydowe z zastosowaniem w onkologii. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście z cyklu Badania - Innowacje - Technologie

Nagrody w konkursie Innowator Mazowsza zostały przyznane w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma i Młody Naukowiec. Najlepsi młodzi przedsiębiorcy oferujący najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujący nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe otrzymali: 25 tys. zł brutto (pierwsze miejsce), 15 tys. zł (drugie) i 10 tys. zł (trzecie). Z kolei młodzi, twórczo myślący, kreatywni naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej, mogli liczyć ma nagrody w wysokości: 15 tys. zł brutto (za pierwsze miejsce), 12,5 tys. zł (za miejsce drugie) i 10 tys. zł. Konkurs organizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji na stronie konkursu