Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi naukowcy z nagrodami Prezesa Rady Ministrów

fot. BPI

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał zespół kierowany przez dr. hab. inż. Mariusza Malinowski, prof. PW z Wydziału Elektrycznego. Wyróżniono też autorów dwóch rozpraw doktorskich, przygotowanych na Politechnice Warszawskiej: dr. inż. Pawła Borowieckiego oraz dr. inż. Macieja Wielgusa.

Dr hab. inż. Mariusz Malinowski wraz z zespołem (w składzie: dr inż. Sebastian Styński, mgr inż. Jarosław Załęski, dr inż. Marek Jasiński, mgr inż. Michał Twerd, mgr inż. Krzysztof Stępień) został nagrodzony za nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne dla odnawialnych źródeł energii i przemysłu wydobywczego. Jak czytamy w opisie opublikowanym na stronie Kancelarii Premiera Rady Ministrów: „Badania związane z opracowaniem metod sterowania dla układów energoelektronicznych są jednymi z najistotniejszych w obszarze elektrotechniki, ich wyniki wytyczają kierunki rozwoju energoelektroniki w zastosowaniach przemysłowych, często stanowiąc odpowiedź na globalne wyzwania związane z efektywnym wytwarzaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej. Rezultaty pracy zespołu mają istotne znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki, ale także dla zrównoważonego rozwoju innowacyjnej gospodarki”.

Dr inż. Piotr Borowiecki otrzymał wyróżnienie za rozprawą doktorską pt. „Zastosowanie katalizy enzymatycznej do otrzymywania optycznie czynnych alkoholi drugorzędowych jako prekursorów w syntezie związków heterocyklicznych o potencjalnych właściwościach biologicznych”. Pracę przygotował na Wydziale Chemicznym, a jej promotorem była dr hab. Maria Bretner, prof. PW.

Na Wydziale Mechatroniki pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Patorskiego swój nagrodzony doktorat pisał dr inż. Maciej Wielgus. Zajmował się w nim algorytmami adaptacyjnej dekompozycji i koncepcją sygnału analitycznego w analizie obrazów prążkowych.  

W tym roku przyznano w sumie 44 nagrody Prezesa Rady Ministrów: 6 za osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, 3 za osiągnięcia naukowo-techniczne, a także 10 za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i 25 za rozprawy doktorskie.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów