Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi badacze wśród najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce

Prestiżowe stypendia START 2021 przyznano trzem osobom z Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie mikroskopu

Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wspiera wybitnych młodych uczonych i zachęca ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci, wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. W tym roku 100 stypendystów zostało wyłonionych spośród 1034 kandydatów.

Laureaci z Politechniki Warszawskiej to:

Pełna lista stypendystów jest dostępna na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej