Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda NATO dla badacza z Wydziału EiTI PW

Wyróżnienie SET Panel Early Career Award zostało przyznane dr. hab. inż. Piotrowi Samczyńskiemu, prof. PW.

Dyplom SET Panel Early Career Award przyznany dr. hab. inż. Piotrowi Samczyńskiemu, prof. PW

Dyplom SET Panel Early Career Award przyznany dr. hab. inż. Piotrowi Samczyńskiemu, prof. PW

To prestiżowa nagroda przyznana przez Panel Sensors & Electronics Technology (SET) należący do organizacji Science and Technology Organization (STO), która działa w ramach struktur NATO.

Nagroda przyznana została za całokształt dotychczasowej działalności na rzecz Panelu NATO SET, w tym w szczególności za przewodnictwo pracom grupy badawczej NATO SET-258 nt. Deployable Multiband Passive/Active Radar (DMPAR) - Deployment and Assessment in Military Scenario poświęconej nowatorskiej tematyce wielopasmowych radarów aktywno-pasywnych i wybitny wkład w rozwój tej technologii, której rozwiązania planowane są do wdrożenia w armiach krajów członkowskich NATO w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu lat.

Piotr Samczyński aktywnie uczestniczy w pracach grup badawczych Panelu SET NATO STO od 2008 roku, a w roku 2017 został wybrany na przewodniczącego grupy NATO SET-258, która prowadzona jest pod jego kierunkiem od marca 2018.