Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego

Prodziekan ds. Studiów Wydziału Architektury PW został wyróżniony podczas Gali Nauki Polskiej, zorganizowanej z okazji pierwszych obchodów Dnia Nauki Polskiej.

fot. Krzysztof Koszewski

fot. Krzysztof Koszewski

W trakcie uroczystości, która odbyła się w 19 lutego 2020 r. w Toruniu, wręczono nagrody za działalność naukową, dydaktyczną, wdrożeniową, organizacyjną, a także za całokształt dorobku. Dr inż. arch. Krzysztof Koszewski, Prodziekan ds. Studiów WA PW, otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Gratulujemy!