Znak Politechniki Warszawskiej

Młodzi badacze z Politechniki Warszawskiej laureatami programu START

Pięciu naukowców związanych z PW otrzymało stypendia w ramach 27. edycji programu prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

START to program stypendialny FNP przeznaczony dla uzdolnionych badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

START to program stypendialny FNP przeznaczony dla badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Głównym celem programu START jest udzielenie wsparcia finansowego młodym naukowcom o udokumentowanych, znaczących osiągnięciach w swojej dziedzinie badań. Przyznane stypendia mają być uhonorowaniem ich dotychczasowej pracy, a także zachętą do kontynuowania kariery naukowej.

W gronie laureatów, wybieranych na podstawie wieloetapowego konkursu oceniającego dorobek naukowy kandydatów, znaleźli się badacze z Politechniki zajmujący się następującymi dziedzinami:

  • mechanika – Tomasz Bobiński
  • budowa i eksploatacja maszyn – Wojciech Krauze; Marcin Michałowski
  • chemia fizyczna – Łukasz Jan Skórka
  • inżynieria materiałowa – Justyna Zygmuntowicz

Zdobywcy wyróżnień otrzymają roczne dofinansowanie w wysokości 28 tys. zł. Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji programu odbędzie się 25 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

źródło: fnp.org.pl