Znak Politechniki Warszawskiej

MEWy 2020 dla studentów z PW

Studenci z Koła Naukowego Energetyków działającego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa idą za ciosem i zdobywają kolejne nagrody. Tym razem zostali wyróżnieni w międzynarodowym konkursie „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” organizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie.

Logo konkursu MEWy 2020

MEWy 2020

W pierwszym etapie uczestnicy przesyłali prezentacje, w których nakreślali innowacyjne koncepty związane z wykorzystaniem farm morskich. Autorzy najciekawszych pomysłów zostali zaproszeni do drugiego etapu, w którym mogli je prezentować na żywo. Do tej części konkursu zakwalifikowały się dwie drużyny i zawodnik reprezentujący Politechnikę Warszawską.

Jury jako najlepszy oceniło pomysł użycia technologii Power-to-Gas do zapobiegania niestabilności w wytwarzaniu energii przez morskie elektrownie wiatrowe. Jego autorzy to trójka studentów z KNE: Agata Kapczyńska, Łukasz Kobos i Kacper Kwidziński. Młodzi energetycy zaproponowali rozwiązanie pozwalające na spożytkowanie nadwyżek energii i dwutlenku węgla wyłapywanego ze spalin emitowanych przez elektrownie konwencjonalne do produkcji „zielonego metanu”. W ten sposób magazynowana miałaby być energia, którą następnie można byłoby wykorzystać przy niedoborze produkcji energii z elektrowni off-shore. W swojej prezentacji zespół porównał także prognozowaną polską strukturę energetyczną do obecnej niemieckiej i na tej podstawie wyliczył zysk z całego przedsięwzięcia. Obliczenia wykazały, że pomysł rozwiązuje problem niestabilności produkcji przez magazynowanie energii, pozwala na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, a z czasem zaczyna przynosić również zyski.

Trzecie miejsce zajął inny reprezentant KNE, Teodor Sawicki. W swoim opracowaniu skoncentrował się na technologii CAES (Compressed Air Energy Storage) i elektrowni korzystającej z rozprężania powietrza magazynowanego w zbiornikach podwodnych.

Warto podkreślić, że drugą nagrodę w kategorii studenci/doktoranci otrzymał absolwent Wydziału Elektrycznego PW Jakub Kutyła. W swojej pracy HVDC as the driver of future Offshore Wind Energy przybliżył zagadnienia dotyczące rozwoju wyprowadzenia mocy (przesyłania energii elektrycznej) wyprodukowanej przez morskie farmy wiatrowe w technologii HVDC – prądu stałego o wysokim napięciu.

 

Fragmenty prezentacji nagrodzonych w konkursie MEWy 2020

MEWy to kolejna rywalizacja, w której doceniono KNE. W listopadzie studenci zdobyło tytuł EKOinnowacyjnego Koła Naukowego w konkursie EKOinnowatorzy.