Znak Politechniki Warszawskiej

Laureaci Diamentowego Grantu z PW

Mikołaj Więckowski z Wydziału Chemicznego, Jerzy Cuper z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Piotr Tobiasz z Wydziału Chemicznego zostali laureatami Diamentowego Grantu 2019. To ósma edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie studentów prowadzących badania naukowe.

W ciągu ośmiu edycji programu jego laureatami zostało prawie 700 osób, fot. www.gov.pl/web/nauka

W ramach programu Mikołaj Więckowski będzie realizował projekt "Nowoczesne materiały zmiennofazowe (PCM) do zastosowań specjalistycznych - otrzymywanie i badania", a Jerzy Cuper - "Dokładne metody spektroskopii materiałów w paśmie milimetrowym i sub-terahercowym". Piotr Tobiasz otrzymał z kolei dofinansowanie na projekt "Synteza i charakteryzacja nowych pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny/stilbenu - potencjalnych fotochromowych przełączników molekularnych".

W VIII edycji Diamentowego Grantu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego