Znak Politechniki Warszawskiej

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji szuka ekspertów

Logotyp Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji

Specjaliści naukowi, biznesowi i projektowi pilnie poszukiwani! Kujawsko-Pomorska Agencja Informacyjna zatrudni ekspertów w związku z realizowanymi projektami.

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji poszukuje specjalistów naukowych, biznesowych i projektowych, w tym branżowych, gospodarczych, w zakresie innowacji, B+R, wdrożeń, komercjalizacji, procesów technologicznych, itd.

Przedmiotem współpracy ma być świadczenie usług eksperckich w trybie ciągłym lub doraźnym, polegające na merytorycznym wsparciu, w tym w szczególności:

  • przeprowadzaniu ocen innowacyjnych przedsięwzięć i inwestycji w zakresie merytorycznym, w tym udział w spotkaniach bezpośrednich z wnioskodawcami, na miejscu w ramach panelu ekspertów
  • przeprowadzaniu analiz finansowych, prawnych, branżowych, naukowych, technicznych, itp.
  • przygotowywaniu ekspertyz w zakresie innowacji, komercjalizacji, B+R, zarządzania projektami innowacyjnymi

Szczegóły na stronie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.