Znak Politechniki Warszawskiej

Konsorcjum z udziałem Wydziału SiMR PW zbada zastosowanie biogazu w nowoczesnych silnikach spalinowych

W ramach projektu ,,Wykorzystanie wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania silników i pojazdów maszyn rolniczych’’ ma powstać dwupaliwowe zasilanie silnika o zapłonie samoczynnym z układem typu Common Rail.

fot. freepik

fot. freepik

W skład konsorcjum, do którego należy Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW, wchodzą również Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Polska Grupa Biogazowa Energetyka 4 w roli lidera projektu. Współpracują z nimi także Scientific Engineering Center "Biomass" i Institute of Engineering Thermophysics z Ukrainy.

Przedsięwzięcie tego międzynarodowego zespołu może być odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Branża motoryzacyjna cieszy się w tej materii nienajlepszą sławą, dlatego wykorzystanie biogazu pozyskiwanego w procesie beztlenowej fermentacji biomasy ma szansę stać się ekologiczną i efektywną alternatywą dla tradycyjnych paliw.

Kilka etapów badań

Naukowcy z PW będą odpowiadali za techniczną stronę projektu. W pierwszej kolejności przeprowadzą badania symulacyjne (numeryczne) silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo. Zostaną wykorzystane dwa komponenty – biogaz z dużą zawartością dwutlenku węgla i olej napędowy. Badania uwzględnią kilka wariantów dwupaliwowego systemu zasilania i będą wykonywane dla szerokiego zakresu warunków pracy silnika. Wyselekcjonowane rozwiązanie zostanie poddane badaniom stanowiskowym w hamowni silnikowej. Ich celem będzie weryfikacja założeń dotyczących testowanego systemu oraz dobór algorytmów sterowania dawkami paliw gazowego i ciekłego odpowiednich do warunków pracy silnika. 

W kolejnym kroku system zasilania silnika zostanie zamontowany w pojeździe i sprawdzony w warunkach rzeczywistej eksploatacji w biogazowni. Oceniane będą właściwości użytkowe pojazdu, zużycie paliw oraz wpływ systemu zasilania na degradację elementów silnika i oleju silnikowego. W razie potrzeby zostaną wprowadzone niezbędne modyfikacje systemu lub korekty algorytmów dawkowania paliw.

Czas trwania i finansowanie

Projekt startuje 1 sierpnia i będzie realizowany przez kolejne trzy lata. Jego budżet to 981 050 zł, w tym 969 050 zł z NCBR. Fundusze samego Wydziału SiMR to 500 000 zł.

Kierownikiem prac na PW jest dr inż. Jakub Lasocki z Zakładu Silników Spalinowych Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydziału SiMR.

Na podstawie: lukasiewicz.gov.pl