Znak Politechniki Warszawskiej

Kolejne pieniądze z NCN trafią do naszych naukowców

Dzięki pieniądzom z NCN nasi naukowcy zrealizują swoje badania

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs SONATINA. Pieniądze na projekty badawcze tym razem trafią do trzech naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

W pierwszym konkursie SONATINA wniosek o dofinansowanie złożyło 123 naukowców. Wsparcie otrzyma 36 z nich. Łącznie do badaczy trafią 24 miliony złotych.

Finansowanie otrzymało trzech naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Mgr inż. Piotr Kwaśniak może liczyć na 609 238 zł na projekt: Wpływ oddziaływania dyslokacji śrubowych z pierwiastkami węzłowymi na właściwości mechaniczne lekkich, heksagonalnych stopów Ti. Dr inż. Piotr Bazarnik będzie zajmował się Syntezą nowych materiałów hybrydowych metodą skręcania pod wysokim ciśnieniem (wsparcie: 651 673 zł). Z kolei 692 458 zł na swoje badania otrzymał dr inż. Witold Chromiński. Naukowiec będzie zajmował się Optymalizacją mikrostruktury stopów aluminium pod kątem efektywności umocnienia wydzieleniowego.

O finansowanie projektów mogły starać się osoby, które otrzymały stopień doktora najdalej 3 lata przed datą wystąpienia z wnioskiem. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym, trwający od 3 do 6 miesięcy.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki.