Znak Politechniki Warszawskiej

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych – ruszyła rekrutacja

Doktorat z trzech dziedzin: nauk chemicznych, biologicznych i technicznych? To możliwe! Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych ambitni naukowcy mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM. Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 r. do 21 stycznia 2018 r.

Probówki

fot. KFF Focus

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM prowadzone będą przez Wydział Chemii UW, Wydział Chemiczny PW i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Kierunek jest odpowiedzią na zmiany na światowym rynku pracy.

Studia TRI-BIO-CHEM to możliwość współpracy z wybitną kadrą naukową w placówkach wyposażonych w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą dostępną na równych zasadach dla wszystkich uczestników studiów. Osoby, które pomyślnie przejdą procedurę rekrutacyjną, otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2100 zł.

Program studiów umożliwi kandydatom pracę nad innowacyjnymi projektami badawczymi, takimi jak stworzenie nowych platform i narzędzi do badań substancji o znaczeniu farmaceutycznym oraz opracowanie nowych markerów genetycznych dla diagnostyki medycznej. Doktoranci będą również m.in. korzystać z nowatorskich technik fizykochemicznych i ustalać sekwencje, struktury nowych motywów wiążących powszechne kofaktory białek. Będą dogłębnie poznawać mechanizmy związane z występowaniem chorób cywilizacyjnych czy udoskonalanie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

Doktoranci będą też prowadzić badania nad syntezą nowych markerów do wykrywania komórek nowotworowych, doskonalić metody diagnozowania i monitorowania przebiegu chorób o podłożu genetycznym, a także realizować projekty badawcze, które mogą przyczynić się do opracowania metod leczenia współczesnych chorób cywilizacyjnych.

Rekrutacja trwa od 1 grudnia 2017 do 21 stycznia 2018 r. W ramach trzystopniowej procedury przyjęcia na studia przyszli doktoranci oprócz złożenia dokumentów formalnych będą uczestniczyć w konkursie i prezentować w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wybrany temat badawczy z listy przygotowanej przez organizatorów studiów.

 Program studiów jest finansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój” (POWER). Więcej informacji: www.tribiochem.pl.