Znak Politechniki Warszawskiej

Innowacyjny sposób na wykrywanie nowotworów skóry

Zespół pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Siemion z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej pracuje nad stworzeniem układów optycznych do urządzenia, które będzie w czasie rzeczywistym obrazować ludzką skórę, umożliwiając identyfikowanie zmian nowotworowych. Projekt T-SKIN otrzymał dofinansowanie w dziewiątej edycji programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dr inż. Agnieszka Siemion

Dr inż. Agnieszka Siemion wraz ze swoim zespołem będzie realizować projekt T-SKIN do końca 2021 roku, fot. Andrzej Siemion

Podstawą urządzenia będą moduły optyczne zawierające struktury dyfrakcyjne. Struktury te wykorzystują zjawisko dyfrakcji, które polega na tym, że fala, napotykając na przeszkodę, ugina się, a co za tym idzie – zmienia się kierunek jej rozchodzenia.

W planach naukowców jest stworzenie układu oświetlającego i obrazującego skórę (w ten sposób możliwe będzie wskazanie tkanek ze zmianami nowotworowymi) oraz układu skupiającego promieniowanie w plamkę o dużej gęstości mocy i układu przekierowującego promieniowanie odbite pod różnymi kątami na detektor czy matrycę (co umożliwi badanie także głębszych warstw skóry).

– W projekcie wykorzystujemy promieniowanie terahercowe – wyjaśnia dr Siemion. – Jego zaletą jest to, że umożliwia zróżnicowanie tkanki zdrowej i zmienionej nowotworowo. Dodatkowo, w odróżnieniu od dobrze znanego i powszechnie wykorzystywanego promieniowania X (rentgenowskiego), promieniowanie THz nie jest szkodliwe dla człowieka, bo nie jest jonizujące.

Cały artykuł do przeczytania w cyklu Badania - Innowacje - Technologie>>>

W cyklu Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW) publikujemy teksty o odkryciach i pomysłach pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Artykuły z cyklu BIT PW są dostępne w dwóch wersjach językowych:

Zachęcamy osoby prowadzące innowacyjne badania do kontaktu z Biurem ds. Promocji i Informacji (Sekcją ds. Popularyzacji Nauki) w celu zgłaszania swoich projektów: