Znak Politechniki Warszawskiej

Innowacja z PW z Godłem "Teraz Polska"

Wyróżnienie to przyznano Wydziałowi Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej za system do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE RS.

Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

fot. BPI

W konkursie "Teraz Polska" nagradzane są najlepsze produkty, usługi, innowacje i samorządy. W tym roku wyróżnienia przyznano już po raz 29. Spośród blisko 100 zgłoszeń 55 otrzymało nominacje do Godła "Teraz Polska". Z tego grona wybrano laureatów: 13 produktów, 7 usług, 3 innowacje i 2 gminy. Zwycięzców ogłoszono 3 czerwca 2019 roku.

– Konkurs „Teraz Polska” od niemal 30 lat dowodzi, że misja rozwoju cywilizacyjnego realizowana jest z sukcesem, a jego obecna edycja jest gwarancją, że polscy przedsiębiorcy podążają właściwą drogą – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu "Teraz Polska".

Więcej informacji o konkursie i laureatach na stronie terazpolska.pl