Znak Politechniki Warszawskiej

Fizycy, informatycy i matematycy poszukiwani do projektu RENOIR

Projekt RENOIR

Projekt RENOIR koordynuje prof. Janusz Hołyst z Wydziału Fizyki PW

Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej  poszukuje kandydatów z dziedzin: fizyka, informatyka i matematyka do pracy naukowej w projekcie RENOIR - Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing finansowanym w ramach programu EU Horyzont 2020. Na doktorantów czekają zagraniczne staże.

Projekt RENOIR skupia się na wykorzystaniu metod układów złożonych i statystycznej eksploracji danych do badania rozprzestrzeniania się informacji w serwisach prasowych oraz mediach społecznościowych oraz ustalaniu źródeł tych procesów.

Wykonawcy projektu będą mogli odbyć studia doktoranckie na Wydziale Fizyki PW oraz odbędą nawet 12-miesięczne staże naukowe w następujących ośrodkach: 

  1. Stanford University, Palo Alto, USA (InfoLab & SNAP, prof. Jure Leskovec)
  2. Rensseslear Polytechnic Institute, Troy, USA (Social Cognitive Network Academic Research Center, prof. Bolesaw Szymanski)
  3. Nanyang Technological University, Singapur (Complexity Institute, prof. Peter Sloot)
  4. Słoweńska Agencja Prasowa, Lubljana, Słowenia (Aljosa Rehar)

Wymagania:

  • znajomość podstaw teorii układów złożonych lub statystycznej eksploracji danych,
  • znajomość przynajmniej dwóch z podanych języków programowania: C++, Java, Python, R, julia,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych związanych z tematyką projektu,
  • sumienność, dokładność, wytrwałość, samodzielność w pracy,
  • umiejętność pracy w zespole.

Rekrutacja na studia doktoranckie odbędzie się w dniach 19-20 września 2016 r. Termin składania wniosków upływa 16 września, a wszelkie informacje formalno-prawne są dostępne na stronie Wydziałowej Rady Doktorantów.

Osoby zainteresowane Projektem RENOIR prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do koordynatora projektu, prof. Janusza Hołysta (jholyst@if.pw.edu.pl) najpóźniej do 13 września 2016.

Więcej informacji na temat projektu RENOIR można znaleźć na stronie Wydziału Fizyki oraz stronie projektu.