Znak Politechniki Warszawskiej

Efekty projektu PW wspierającego uczniów w nauce matematyki

Zespół naukowców skupionych wokół Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej rozwija projekt "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy". Pierwotnie program był skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. W zeszłym roku szkolnym (2019/2020) w województwie mazowieckim rozszerzono jednak zakres wsparcia na klasy V i VI, a w jednej gminie - pilotażowo - także na VII i VIII. To działanie już przyniosło wymierne efekty.

Grafika ze strony projektu "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy"

- Nie czuliśmy się jeszcze gotowi, by działać tak szeroko - mówi o włączeniu do programu kolejnych klas Artur Jackowski, kierownik zespołu pracującego nad platformą zeszyt.online - sercem projektu "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy". - Wójt gminy Rzewnie, Pan Wiesław Chrzanowski mocno zabiegał o udział jego gminy i uczestnictwo także starszych uczniów. Kilkukrotnie przyjechał na Politechnikę i przekonywał nas, że damy radę. Początkowo byliśmy bardzo sceptyczni. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy jeszcze przygotowani na start w klasach VII-VIII, że sprawność platformy nie jest jeszcze dla nas satysfakcjonująca oraz mogą występować błędy. Pamiętam, że mówiłem wtedy Wójtowi, że efekty mogą nie być jeszcze zadowalające. Wójt był jednak uparty i naciskał, aby wystartować także z klasami VII i VIII.

Poprawa wyników

Dotychczas, na tle innych gmin powiatu, w Rzewnie wyniki z matematyki nie należały do najlepszych - zarówno na egzaminach ósmoklasisty, jak i na wcześniejszych egzaminach gimnazjalnych. W 2019 w Rzewnie średnia na egzaminie z matematyki wynosiła 31%, co dawało jej dziewiąte miejsce w powiecie wśród dziesięciu gmin. Klasa, która pilotażowo korzystała z zeszyt.online, uzyskała na egzaminie ósmoklasisty w 2020 średnio 45% i drugie miejsce w powiecie.

- Oczywiście liczba uczniów jest zbyt mała, aby traktować otrzymany o 14 punktów procentowych wzrost jako wynik, który w podobny sposób przełoży się na inne szkoły - zaznacza Artur Jackowski. - Pokazuje natomiast potencjał narzędzia zeszyt.online, które odpowiednio używane może znacząco pomóc w nauce matematyki.

Pozytywne opinie

Poza bezpośrednim sukcesem na egzaminie ósmoklasisty, uzyskano także efekt pośredni. Za możliwość wzięcia udziału w projekcie oraz uzyskane wyniki Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych otrzymał liczne podziękowania od władz gminy, rodziców i uczniów. Otrzymano ponad 100 pozytywnych opinii od nauczycieli (nie tylko z gminy Rzewnie), którzy opisywali, w jaki sposób zeszyt.online wpłynął na efekty dydaktyczne w nauce matematyki.

Zdjęcie statuetki dla Wydziału MiNI od Wójta gminy Rzewnie

Statuetka dla Wydziału MiNI od Wójta gminy Rzewnie

W tym roku szkolnym (2020/2021) pilotaż w klasach VIII zostanie przeprowadzony na szerszą skalę - wśród szkół wskazanych przez współpracujące wydziały oświaty.

Więcej o projekcie "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy" na poświęconej mu stronie internetowej

Czym jest zeszyt.online? To oparty na sztucznej inteligencji system wspierający naukę matematyki. Do użytkowania platformy wystarczy przeglądarka internetowa. Po zalogowaniu uczeń dostaje zadania, których zakres i poziom trudności na bieżąco dostosowują się do aktualnych umiejętności oraz skuteczności w rozwiązywaniu.