Znak Politechniki Warszawskiej

Dwa projekty z Wydziału Chemicznego ze wsparciem NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki piątego konkursu ETIUDA. Stypendia doktorskie otrzymali dwaj doktoranci z Wydziału Chemicznego PW: mgr inż. Krzysztof Borys oraz mgr Łukasz Skórka.

W tym roku na stypendia doktorskie agencja przekazała ponad 9,9 mln zł. O finansowanie wystąpiło 389 badaczy – wsparcie otrzyma 97 z nich, w tym dwóch doktorantów z PW.

Mgr inż. Krzysztof Borys realizuje swój doktorat w Zakładzie Chemii Fizycznej pod opieką dr hab. inż. Agnieszki Adamczyk-Woźniak. NCN wesprze jego projekt: Oksaborole i triolborany: synteza i badanie wybranych właściwości. Na ten cel młody naukowiec otrzymał 122 962 zł.

Z kolei mgr Łukasz Skórka doktoryzuje się pod opieką prof. dr hab. inż. Ireny Kulszewicz-Bajer w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów. Narodowe Centrum Nauki przyznało mu 86 970 zł na zrealizowanie projektu: Wpływ czynników strukturalnych na oddziaływania ferromagnetyczne w oligo- i poliaryloaminach.

Oprócz pokrycia kosztów związanych z realizacją projektu, laureaci konkursu otrzymają stypendium w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. - W piątej edycji konkursu zdecydowaliśmy się zwiększyć wysokość stypendiów przyznawanych doktorantom o 1,5 tys. zł. w porównaniu z poprzednimi latami – wyjaśnia prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN. – Dzięki temu młodzi naukowcy będą mogli poświęcić cały swój czas badaniom, a program stażowy umożliwi im pracę pod okiem najlepszych specjalistów z ich dziedzin.

Wciąż można starać się o wsparcie dla projektów naukowych – Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabór wniosków w różnych konkursach. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.