Znak Politechniki Warszawskiej

Chemiczny Nobel w kontekście PW

Tegorocznymi laureatami nagrody Nobla z dziedziny chemii zostali John Goodenough, Stanley Whittingham i Akira Yoshino. Naukowe losy dwóch z nich krzyżowały się z losami kilku naukowców z Politechniki Warszawskiej.

John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino, fot. Nobel Media

John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino, fot. Nobel Media

W 2011 r. Politechnika Warszawska była organizatorem kongresu 18th International Conference on Solid State Ionics.  Rolę współprzewodniczących podczas wydarzenia pełnili: prof. Stanley Whittingham, ówczesny prezes towarzystwa International Society for Solid State Ionics, a także prof. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki PW.

Z prof. Wihttinghamem współpracować okazję miał również prof. Marek Marcinek z Wydziału Chemicznego PW, który odbywał staż podoktorski w Lawrence Berkeley National Lab. To tam naukowcy wspólnie uczestniczyli w pracach nad Projektem DoE BATT.

Z kolei staż podoktorski dr. Bogdana Wnętrzewskiego z Wydziału Fizyki PW, odbyty na University of Texas at Austin w zespole prof. Johna Goodenougha, zaowocował wspólną publikacją – Electrodes for lithium batteries  [Goodenough, J.B., Manthiram, A., Wnetrzewski, B. 1993 Journal of Power Sources 43(1-3), pp. 269-275].

Badania zapoczątkowane przez tegorocznych noblistów, dotyczące baterii litowo-jonowych i materiałów o wysokim przewodnictwie jonowym, prowadzone są na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Fizyki.