Znak Politechniki Warszawskiej

CZIiTT PW pomoże w rozwoju innowacyjności mazowieckich firm

Powstanie usług, które dadzą MŚP zdolność wypracowania nowych produktów i niestandardowych modeli biznesowych – to główny cel projektu realizowanego przez partnerstwo z udziałem Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Inicjatywie przyznano właśnie finansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 2,4 mln złotych.  

Zdjęcie budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

fot. CZIiTT PW

Projekt „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” będzie realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) (lider), Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW), Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) oraz Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (działający pod marką Startup Academy).

Dzięki tej kooperacji wypracowane rozwiązania będą miały wysoką jakość oraz zapewnione odpowiednie kanały dystrybucyjne.

Zaprojektowane przez partnerów usługi mają wesprzeć osoby planujące założenie własnej firmy w zaprojektowaniu drogi do sukcesu, a także pomóc już istniejącym przedsiębiorstwom w zwiększeniu przewag konkurencyjnych poprzez wprowadzanie nowych produktów, modeli biznesowych czy rozwiązań technologicznych.

Konsorcjum pomoże w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz sformułowaniu listy rekomendacyjnej, rozpoznaniu potrzeb i wskazaniu kierunków rozwoju firmy w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, poprawie wizerunku firm i zapewnieniu wsparcia przy podejmowaniu racjonalnych i optymalnych decyzji inwestycyjnych.

W ramach projektu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zajmie się wdrożeniem usługi „Wycena - przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe”. Będzie ona polegać na kompleksowym „przedinwestycyjnym” badaniu kondycji przedsiębiorstwa. Pomoże to w skutecznym wsparciu spółek uczelnianych (spin-off), lokatorów Inkubatora Innowacyjności PW i innych innowatorów w wycenie wartości przedsiębiorstwa.

Projekt z udziałem CZIiTT PW będzie realizowany ze środków programu Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji (MSODI) – projektu województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014–2020. Finansowanie z tego programu otrzymały jeszcze trzy inne konsorcja. Więcej informacji na ten temat na stronie www.mazovia.pl