Znak Politechniki Warszawskiej

Best Paper Award - nagroda dla prof. Michała Pióro

Profesor Michał Pióro z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Yoann Fouquet, Dritan Nace oraz Michael Poss otrzymali nagrodę Best Paper Award (2016-2018), przyznawaną przez międzynarodowe Stowarzyszenie INFORMS, za wspólnie napisany artykuł pt. „Optimizing Flow Thinning Protection in Multicommodity Networks with Variable Link Capacity”, opublikowany w czasopiśmie Operations Research w 2016 roku.

Best Paper Award (2016-2018) - nagroda dla prof. dr. hab. inż. Michała Pióro

Nagrodzona praca dotyczy zastosowania technik optymalizacji odpornej (robust optimization) do projektowania bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, w których dostępne przepustowości łączy ulegają ustawicznym wahaniom wywoływanym przez niekorzystne warunki pogodowe. Projektowanie takich sieci jest problemem złożonym, gdyż wymaga uwzględnienia specyficznych mechanizmów ochrony ruchu przenoszonego w sieci dla olbrzymiej liczby możliwych stanów różniących się dostępnością poszczególnych łączy. W pracy zaproponowany został oryginalny mechanizm tego typu (o nazwie flow thinning) oraz zaawansowany model optymalizacyjny pozwalający na skuteczne projektowanie rozpatrywanych sieci.

Stowarzyszenie INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Sciences), mające swoją siedzibę w USA, jest czołową światową organizacją grupującą ponad 12 500 specjalistów z dziedziny badań operacyjnych i nauk o zarządzaniu. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest promowanie najlepszych praktyk i osiągnięć w tej obszernej dziedzinie poprzez cały szereg publikacji, konferencji, konkursów, sieci społecznościowych oraz usług wspomagających doskonalenie umiejętności zawodowych. Jako stowarzyszenie międzynarodowe, INFORMS skupia członków z prawie 90 krajów z różnego rodzaju organizacji, w tym ze środowisk akademickich, biznesowych, rządowych i wojskowych.

Nagroda Best Paper Award przyznawana jest przez sekcję Telecommunications and Network Analytics stowarzyszenia INFORMS co trzy lata, w ramach otwartego konkursu dopuszczającego artykuły dotyczące zastosowań metod badań operacyjnych w dziedzinie optymalizacji i analizy sieci telekomunikacyjnych, opublikowane w dowolnym czasopiśmie fachowym dostępnym na rynku światowym.