Znak Politechniki Warszawskiej

Autoryzacja Państwowej Agencji Atomistyki dla PW

Dzięki autoryzacji PAA nasi naukowcy będą mogli m.in. realizować prace badawcze oraz wspierać zadania realizowane przez dozór jądrowy w zakresie analiz bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Politechnika Warszawska jako jedyna instytucja w kraju posiada autoryzację w tym zakresie.

Uczestnicy spotkania

Od lewej: Marcin Zagrajek, Ernest Staroń, Rajmund Bacewicz, Andrzej Przybycin, Janusz Frączek, Piotr Furmański, Krzysztof Badyda, Grzegorz Niewiński, fot. PAA

11 stycznia 2018 r. prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki odebrał od Andrzeja Przybycina, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki otrzymał autoryzację PAA. Autoryzacja ta to przede wszystkim potwierdzenie kompetencji naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pracujących w Instytucie Techniki Cieplnej w zakresie realizacji prac badawczych oraz wsparcia zadań realizowanych przez dozór jądrowy w obszarze analiz bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

Politechnika Warszawska otrzymała autoryzacje w zakresie:
1. Wykonywania obliczeń, ocen oraz analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych w elektrowniach jądrowych w obszarze:

 • zagadnień cieplno-przepływowych reaktorów jądrowych,
 • stanów ustalonych i przejściowych reaktorów jądrowych,
 • awarii projektowych,
 • ciężkich awarii,
 • fizyki rdzenia reaktora jądrowego i cyklu paliwowego;

2. Wykonywania obliczeń, ocen i analiz związanych z zagadnieniami systemów automatyki i sterowania stosowanych w przemyśle jądrowym.

 

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki oraz Andrzej Przybycin, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki, fot. PAA

W spotkaniu wzięli udział także:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW
 • prof. dr hab. inż. Piotr Furmański, pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej, ITC MEiL PW
 • dr inż. Grzegorz Niewiński, członek zespołu SARWUT, ITC MEiL PW
 • Marcin Zagrajek, Dyrektor Departamentu Zagadnień Bezpieczeństwa Jądrowego, Polska Agencja Atomistyki
 • dr inż. Ernest Staroń, kierownik Wydziału Analiz Obiektów Jądrowych, Polska Agencja Atomistyki