Znak Politechniki Warszawskiej

Absolwenci PW wśród laureatów Złotego Medalu Chemii 2017

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firma DuPont ogłosiły wyniki konkursu o Złoty Medal Chemii. Wśród zwycięskich prac znalazły się dwie należące do absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Nagrody w konkursie Złoty Medal Chemii zostały przyznane 5 grudnia 2017 r., fot. Złoty Medal Chemii

Nasi absolwenci zajęli ex aequo trzecie miejsce, otrzymując tym samym Brązowe Medale i kwoty 2,5 tys. złotych. Paulina Marek została doceniona za pracę pt. „Eksperymentalne i teoretyczne badania struktury wybranych form witaminy B6”, która była prowadzona pod kierownictwem dr. hab. inż. Izabeli Madury. Natomiast Michał Wrzecionek otrzymał nagrodę za „Syntezę nanoproszków o strukturze kesterytu i zastosowanie ich w ogniwach fotowoltaicznych”. Projekt został stworzony pod nadzorem prof. dr hab. inż. Sławomira Podsiadło.

Złoty Medal Chemii został przyznany Małgorzacie Lewińskiej, absolwentce Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tym samym po raz pierwszy w historii główna nagroda w konkursie powędrowała do kobiety. Srebrny Medal trafił do Niny Tarnowicz, absolwentki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Wśród dodatkowo przyznanych wyróżnień, kapituła konkursu doceniła również 3 inne projekty absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej:

  • Martyna Charyton, "Synteza i badanie wybranych związków donorowo - akceptorowych zawierających karbazol do zastosowania w diodach elektroluminescencyjnych" (opiekun: prof. dr hab. Małgorzata Zagórska)
  • Grzegorz Matyszczak, "Otrzymywanie metodą elektrochemiczną warstw materiałów dla ogniw fotowoltaicznych" (opiekun: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło)
  • Michał Wrzecionek, "Synteza nanoproszków o strukturze kesterytu i zastosowanie ich w ogniwach fotowoltaicznych" (opiekun: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło).

Złoty Medal Chemii to konkurs, w którym nagradzane są prace dyplomowe młodych naukowców zajmujących się chemią oraz jej pograniczem z fizyką i biologią. W rywalizacji biorą udział absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Nad przedsięwzięciem honorowy patronat sprawują: prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 46 prac z 18 uczelni, a 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do sesji finałowej, podczas której autorzy w formie ustnej prezentacji przedstawili wyniki przeprowadzonych badań przed komisją konkursową. Prezentacje finalistów były podstawą do wyboru laureatów tegorocznej edycji Złotego Medalu Chemii.

Źródło: www.zlotymedalchemii.pl