Znak Politechniki Warszawskiej

Absolwenci PW docenieni w konkursie Złoty Medal Chemii 2019

Jakub Durka z Wydziału Chemicznego PW otrzymał wyróżnienie specjalne firmy DuPont w konkursie Złoty Medal Chemii 2019. W gronie finalistów znalazła się jeszcze Kristina Fateyeva, również z Wydziału Chemicznego PW.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie Złoty Medal Chemii 2019

Lauraci i wyróżnieni w konkursie Złoty Medal Chemii 2019. Drugi od lewej - Jakub Durka z PW, fot. materiały prasowe

Jakub Durka został doceniniony za pracę Indukowane światłem alkilowanie związków heteroaromatycznych diazoestrami (opieka naukowa: dr inż. Paweł Borowiecki), a Kristina Fateyeva za pracę Modyfikacja magnetycznych kapsułek węglowych w celu zwiększenia ich biokompatybilności (opieka naukowa: dr inż. Magdalena Popławska). 

Konkurs o Złoty Medal Chemii ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. Konkurs organizują Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont.

O Złoty Medal Chemii mogą ubiegać się autorzy prac zarówno o znaczeniu poznawczym, jak i aplikacyjnym.

W tym roku konkurs odbył się po raz dziewiąty. Zgłoszono 40 prac z 9 miast i 18 uczelni. Piętnastu autorów zostało zakwalifikowanych do II etapu. Tam mieli przedstawić krótką prezentację przed jury konkursu.

Żeby spełnić konkursowe wymogi, prace musiały być zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2018/2019.

Pełna lista laureatów i wyróżnionych

Pełna lista finalistów