Opublikowano: 16.09.2022 14:34

Znamy listy rankingowe kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Powoli dobiega końca rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023. Są już dostępne listy rankingowe (przypominamy, że nie są to listy przyjętych). Osoby, które się na nich znalazły, mają teraz czas do 20 września 2022 roku, żeby dostarczyć wymagane dokumenty.

Zdjęcie studentów w Bibliotece Głównej

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej na stronie www.sd.pw.edu.pl

Listy rankingowe zostały opublikowane na stronie Szkoły Doktorskiej PW w zakładce Rekrutacja

Kandydaci wpisani na listę rankingową do danej dyscypliny, którzy mają status „zakwalifikowany”, powinni przygotować i dostarczyć:

  • oryginał potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom) lub oświadczenie o dostarczeniu takiego dokumentu,
  • oświadczenie o nieodbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej,
  • oświadczenie o zatrudnieniu,
  • oświadczenie o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej.

Formularze tych dokumentów są dostępne w systemie rekrutacyjnym IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” w sekcji „Dokumenty i dalsze kroki”. Dokumenty należy pobrać, wydrukować, podpisać, uzupełnić datę, zeskanować i wgrać do systemu IRK do 20 września 2022 r. To nieprzekraczalny termin. Złożenie dokumentów jest niezbędne, żeby zostać wpisanym na listę przyjętych.

Listy przyjętych zostaną opublikowane 23 września 2022 r. na stronie Szkoły Doktorskiej.

Oryginały dokumentów wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi trzeba będzie dostarczyć do Działu Obsługi Doktorantów w później wyznaczonym terminie.