Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora PW

Informacje ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa [aktualizacja]

ZARZĄDZENIE REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa

aktualizacja: 31 marca, 16:20

DECYZJA REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w domach studenckich PW w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 maja 2020 r.

aktualizacja: 24 marca, 11:50

ZARZĄDZENIE REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

aktualizacja: 17 marca, 17:00

ZARZĄDZENIE REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 18 do 25 marca 2020 r.

aktualizacja: 15 marca, 16:00

LIST REKTORA PROF. JANA SZMIDTA

aktualizacja: 13 marca, 13:37

Uwaga! W związku z opublikowaniem na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego związanych działaniami w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że paragraf 1 ust. 5 Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020  r. zostaje przywrócony. Tym samym obowiązująca jest pełna treść zarządzenia. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wykwaterowanie, o którym mowa w zarządzeniu, nie oznacza wykwaterowania w trybie regulaminowym, a opuszczenie domów studenckich.

aktualizacja: 13 marca, 13:13

ZARZĄDZENIE KANCLERZA PW 

w sprawie organizacji pracy w administracji centralnej Politechniki Warszawskiej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.

W sprawie pracy zdalnej prosimy również o zapoznanie się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy

Biuro Spraw Osobowych informuje o dodatkowym zasiłku na czas opieki nad dzieckiem - prosimy o zapoznanie się z informacją.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Od 12 marca do 14 kwietnia:

  • zawieszone zostają: zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie), w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW;
  • do dnia 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie (zachęcamy do skorzystania z informacji przygotowanych przez CI PW dotyczących prowadzenia zajęć online);
  • zamknięta jest Biblioteka Główna PW oraz wszystkie jej oddziały.

Do 31 maja:

  • odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie imprezy, wydarzenia i konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej;

Dodatkowo wstrzymuje się:

  • wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe pracowników, doktorantów i studentów PW;
  • przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych;
  • kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

W tym czasie działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

FAQ 

czyli odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem w kontekście zagrożenia koronawirusem

WYJAZDY/PRZYJAZDY I DELEGACJE ZAGRANICZNE

Pracownicy, studenci i doktoranci PW powracający z wyjazdów zagranicznych, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz przesłać kopię powiadomienia na adres powiadomienia@pw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).

W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

W innych sprawach prosimy zapytania kierować na adres: powiadomienia@pw.edu.pl.

WSKAZÓWKI

[aktualizacja: 30 marca] Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

[aktualizacja: 29 marca] Studenci i pracownicy PW pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do konsultantów CenterMed:

  • telefonicznie: +22 592 48 77 oraz +22 592 48 78 (obsługa po polsku i angielsku od 10:00 do 18:00) 
  • na adres poczty elektronicznej: SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

Poza godzinami pracy konsultantów CenterMedu rekomendujemy korzystanie z infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia. Na pytania dotyczące postępowania w sprawie koronawirusa odpowiedzą konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie MNiSW - można tam znaleźć wiadomości dotyczące wirusa, zaleceń higienicznych, postępowania w przypadku złego samopoczucia, a także wiele praktycznych wskazówek dotyczących postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Niezbędne informacje można znaleźć także w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl/web/koronawirus.

Grafika z podstawowymi informacjami dot. działań podjętych przez PW, do wykorzystania przez wszystkie jednostki PW. 

Information for English-speaking students and employees