Znak Politechniki Warszawskiej

Wydział IBHiIŚ doceniony w konkursie “Uczelnia Liderów”

W X edycji programu certyfikacyjnego Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska został nagrodzony podwójnie – certyfikatem za dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnieniem "Primus".

Nagrody dla Wydziału IBHiIŚ zdobyte w X edycji programu "Uczelnia Liderów", fot. WIBHiIŚ

Nagrody dla Wydziału IBHiIŚ zdobyte w X edycji programu "Uczelnia Liderów", fot. WIBHiIŚ

Główny certyfikat Wydział IBHiIŚ otrzymał dzięki wysokiej jakości studiów, nowatorskiemu działaniu w dziedzinie budowania kooperacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz najwyższej liczbie punktów rankingowych uzyskanych w tegorocznej edycji "Uczelni Liderów". Nagroda jest również wyrazem uznania dla jednostki, której absolwenci są przedsiębiorczy, twórczy i osiągają sukces na rynku pracy.

Wyróżnienie "Primus", obowiązujące do czerwca przyszłego roku, jest z kolei wynikiem przyznania naszemu wydziałowi najwyższej liczby punktów rankingowych w procedurze certyfikacyjnej.

Oficjalne wręczenie dyplomów konkursowych odbyło się 29 czerwca w Łodzi. Podczas gali wydział IBHiIŚ był reprezentowany przez swojego Dziekana, dr. hab. inż. Andrzeja Kuliga, prof. PW.