Opublikowano: 22.08.2023 13:01

Współpraca Politechniki Warszawskiej i Ningbo University of Technology

Inicjatywy związane z badaniami, kształceniem oraz zasobami ludzkimi – to główne obszary wspólnych działań, które znalazły się w porozumieniu zawartym przez uczelnie.

Zdjęcie Prorektora ds. Nauki prof. Mariusza Malinowskiego, Rektora prof. Krzysztofa Zaremby oraz Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorza Robaka

Podczas spotkania naszą Politechnikę reprezentowali (na zdjęciu od lewej) Prorektor ds. Nauki prof. Mariusz Malinowski, Rektor prof. Krzysztof Zaremba oraz Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Robak

Politechnika Warszawska i Ningbo University of Technology zamierzają stworzyć podstawy współpracy w zakresie technologii przemysłowych oraz promować wspólne działania badawcze w branżach zaawansowanych technologii (high-tech industries).

Uczelnie chcą przygotowywać wspólnie artykuły badawcze i uczestniczyć w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, organizować wzajemną wymianę kadr, w tym wizyty ekspertów, prowadzić wspólne studia magisterskie i kształcenie w ramach doktoratów. W planach jest współpraca w różnych sektorach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem technologii elektrycznych, elektronicznych i teleinformatycznych oraz automatyki i robotyki.

Porozumienie zostało zawarte na pięć lat.

Sformalizowaniu współpracy towarzyszyło spotkanie online przedstawicieli Politechniki Warszawskiej i Ningbo University of Technology. Była to nie tylko okazja, żeby podpisać porozumienie, ale też opowiedzieć o obu uczelniach. PW reprezentowali tam Rektor prof. Krzysztof Zaremba, Prorektor ds. Nauki prof. Mariusz Malinowski oraz Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Robak.

Zdjęcie przedstawicieli Ningbo University of Technology siedzących w rzędach przy dwóch stołach podczas spotkania online z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej

Przedstawiciele Ningbo University of Technology podczas spotkania z reprezentacją naszej Uczelni