Znak Politechniki Warszawskiej

Student Wydziału Inżynierii Lądowej PW zwycięzcą Wyzwania Młodego Inżyniera

W III edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów, zainicjowanego przez magazyn Builder, praca Mateusza Frydrycha, studenta budownictwa, została uznana za najlepszą w swojej kategorii. Jej przedmiotem była analiza konstrukcji mostu im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Mateusz Frydrych

Mateusz Frydrych

Bazą zwycięskiego projektu stała się praca dyplomowa, którą Mateusz Frydrych poświęcił właśnie historycznemu obiektowi łączącemu dwa brzegi Wisły. Wybór tego konkretnego mostu nie był przypadkowy. – Zaczęło się od szkolnych wycieczek do Warszawy. Widok majestatycznego Mostu Poniatowskiego mnie oczarował, byłem ciekaw, jak właściwie działa taka konstrukcja. Po latach zdecydowałem, że odpowiem sobie na to pytanie już jako student budownictwa – wspomina laureat konkursu. 

Tajniki inżynierii lądowej Mateusz Frydrych odkrywał w ramach wymarzonej specjalizacji mosty i budowle podziemne. – W miarę zdobywania wiedzy coraz częściej przecierałem oczy ze zdumienia, Most Poniatowskiego wydawał mi się bowiem coraz ciekawszy. Tę fascynację udało się przekuć w pracę inżynierską dzięki wsparciu mojego promotora, prof. dr. hab. inż. Henryka Zobla.

W swojej analizie autor skupił się zbadaniu najstarszej części konstrukcji, czyli przęsłach III, IV, V i VI zlokalizowanych od strony centrum miasta. Ich ustrój nośny został zaprojektowany w latach 1944-46 przez prof. Stanisława Hempla z Politechniki Warszawskiej. W latach 60. i 80. konstrukcję modernizowali kolejni projektanci. Zbadanie wszystkich tych wątków i połączenie ich w jeden model stanowiło jedno z większych wyzwań projektu.

Analiza historycznych rozwiązań konstrukcyjnych mostu im. Ks. J. Poniatowskiego przy zastosowaniu współczesnych narzędzi obliczeniowych - fragmenty pracy Mateusza Frydrycha.

Praca nad nim rozpoczęła się od wielogodzinnego studiowania dokumentacji archiwum Zarządu Dróg Miejskich połączonego z analizą setek rysunków z niemal 100 lat. Po zinwentaryzowaniu elementów mostu, ich geometrii i charakterystyki, można było przystąpić do analizy numerycznej. Na tym etapie został wykorzystany program Sofistik, którego nasz student nauczył się od podstaw specjalnie na potrzeby projektu. Rozbudowany moduł dynamiczny, uwzględniający wiele zmiennych, umożliwił otrzymanie precyzyjnych, możliwie najbliższych prawdzie wyników. Autor uwzględnił w swojej analizie obciążenia statyczne i ruchome - ogromną rolę odegrało tu wykorzystanie informacji o rzeczywistym ruchu na moście, np. jako obciążenie kolejowe został przyjęty najcięższy możliwy tramwaj warszawski, czyli PESA 128N.  

Co istotne, kod stworzony na potrzeby projektu został napisany w taki sposób, by kolejni projektanci również mogli go wykorzystać poprzez rozbudowanie umożliwiające prowadzenie dalszych analiz.

Wyniki obliczeń potwierdzają przeprowadzone wcześniej ekspertyzy budowlane. Warto podkreślić, że badanie Mateusza Frydrycha było pierwszą taką analizą przeprowadzoną przy użyciu metody MES (metoda elementów skończonych). Jej rezultaty zostały przekazane władzom miasta i będą miały realny wpływ na dalsze losy Mostu Poniatowskiego.

W tegorocznym Konkursie dla Młodych Inżynierów wyróżnieni zostali także inni reprezentanci Politechniki Warszawskiej:

  • 3. nagrodę w zadaniu Projekt, który łączy zdobył zespół Kamila Ambrozika (Wydział Architektury PW), Patryka Czaplickiego (Wydział Inżynierii Lądowej) i Krzysztofa Wiśniewskiego (SSGW) za koncepcję Dworzec w Konstancinie-Jeziornie jako prototypowy model zrównoważonej przestrzeni publicznej miasta;
  • wyróżnienie (2. nagroda) za zaawansowane rozwiązania IT & BIM i pomysłowość w ich realizacji otrzymała Małgorzata Warda z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW;
  • do finału zadania Wyzwanie Młodego Inżyniera został zakwalifikowany Tadeusz Zwoliński (Wydział Inżynierii Lądowej) został finalistą dzięki projektowi Ocena wytrzymałości i propozycja wzmocnienia stalowego silosu na popiół lotny.

Z kolei w Konkursie dla Młodych Architektów 2. nagrodę zdobyła absolwentka Wydziału Architektury PW Anna Kaim. Jury doceniło jej projekt rewitalizacji wielkiej płyty.