Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja uzupełniająca na bezpłatny kurs jęz. angielskiego dla studentów

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w kursach skierowanych do studentów zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego. Rekrutacja trwa do 3 października 2018 r.

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy:

  • są studentami studiów stacjonarnych, polskojęzycznych, I lub II stopnia
  • posiadają egzamin na poziomie B2 zaliczony na ocenę bardzo dobrą oraz
  • co najmniej 2 lektoraty tematyczne z języka angielskiego, na poziomie C1 (60 h lektoratów tematycznych), zaliczone na ocenę bardzo dobrą

Zajęcia na kursie odbywać się będą 1 raz w tygodniu (3 godziny), od 16 października 2018 do 23 stycznia 2019 roku.

Aby zarejestrować się na kurs należy:

  • zapoznać się z regulaminem kursów
  • pobrać i wypełnić formularz, z zaznaczeniem, którego wybranego kursu
  • przesłać wypełniony formularz na nerw.sjo@pw.edu.pl

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych PW.