Znak Politechniki Warszawskiej

Pozytywny wynik testu na koronawirusa w Politechnice Warszawskiej

W związku z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa u pracownika Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przypominamy o przestrzeganiu obwiązujących regulacji wprowadzonych na czas pandemii.

Wszelkie sprawy, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikami i studentami wydziału, prosimy przeprowadzać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy sytuacja wymaga fizycznej obecności zalecany jest uprzedni kontakt telefoniczny lub e-mail w celu potwierdzenia spotkania z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa zalecanych w Zarządzeniu Rektora Politechniki Warszawskiej nr 33/2020.  

Kontakt: sekretariat.arch@pw.edu.pl (preferowany) lub tel. 22 628 28 87

Więcej informacji:

Koronawirus a funkcjonowanie PW – najważniejsze informacje