Znak Politechniki Warszawskiej

Porozumienie MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Fot. MEiL PW

Fot. MEiL PW

Współpraca naukowo-badawcza na rzecz obronności – to główna idea przyświecająca podpisanej 23 sierpnia 2018 r. umowie między Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej a Wojskowym Instytutem Uzbrojenia.

Współpraca placówek ma przyczynić się do wzrostu liczby wspólnie opracowanych rozwiązań technicznych mających zastosowanie w technice wojskowej. To również szansa na stworzenie warunków współpracy dla budowania i wzmacniania kompetencji studentów i pracowników Wydziału MEiL oraz pracowników WITU specjalizujących się w technice wojskowej.