Opublikowano: 03.09.2020 08:50

Nowe władze Politechniki Warszawskiej

Rektor, Prorektorzy i Dziekani w kadencji 2020-2024

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Nowym Rektorem naszej Uczelni jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (w latach 2012-2020), były Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej (2004-2016), członek zespołu przygotowującego wniosek o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej (2018-2019).

Zainteresowania badawcze i konstrukcyjne prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby sytuują się na pograniczu elektroniki i fizyki - dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba prowadzi także badania w obszarze inżynierii biomedycznej. Początkowo zajmował się medycznymi zastosowaniami rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, później technikami obrazowania medycznego, a także zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice.

Więcej informacji o nowym Rektorze i wyborach

Na funkcje prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 zostali powołani:

  • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz - Prorektor ds. Ogólnych,
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Prorektor ds. Nauki,
  • prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk - Prorektor ds. Studiów,
  • prof. dr hab. inż. Adam Woźniak - Prorektor ds. Rozwoju,
  • dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni - Prorektor ds. Studenckich,
  • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni - Prorektor ds. Filii w Płocku.

Sylwetki nowych Prorektorów

Dziekani Wydziałów PW w kadencji 2020-2024