Znak Politechniki Warszawskiej

Nieodpłatna zdalna pomoc psychologa

Na Politechnice Warszawskiej została uruchomiona nieodpłatna zdalna pomoc psychologa za pomocą Microsoft Teams oraz kontaktu telefonicznego. Z pomocy psychologa mogą skorzystać wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy.

Z pomocy psychologa mogą skorzystać wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy.

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

  • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne,
  • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka,
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych,
  • psychoedukacja,
  • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Do odwołania nie są możliwe osobiste wizyty w gabinecie.

Dyżury psychologa:

  • środa: 9.00 - 15.00
  • czwartek: 15.00 - 19.00
  • piątek: 15.00 - 19.00

Umawianie spotkania z psychologiem nr tel. komórkowego: 781150453 lub przez MS Teams: Trześniewska Beata (główny specjalista psycholog, Biuro Spraw Studenckich)