Opublikowano: 23.11.2022 12:40

Nasi naukowcy w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Prof. Rajmund Bacewicz z Wydziału Fizyki i dr hab. inż. Marek Kisilowski z Wydziału Zarządzania zostali powołani przez Prezydenta RP do Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.  

Zdjęcie członków Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Rada do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji została powołana 22 listopada 2022 r., fot. Przemysław Keler/KPRP

Członkowie Rady, których obecnie jest 18, będą w szczególności wspierać działania Prezydenta RP w obszarze szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji, identyfikować aktualne problemy, analizować rozwiązania prawne i opracowywać założenia oraz projekty prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących wspomnianej tematyki, a także promować działania służące innowacyjności w nauce i gospodarce.

Jednym z pierwszych zadań Rady ma być ocena funkcjonowania ustawy o szkolnictwie wyższym.

Rada do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju, która stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno–doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Pełny skład dostępny jest na stronie prezydent.pl.