Opublikowano: 05.08.2021 14:39

Nagroda im. Marka Witruwiusza dla Alicji Szmelter

Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk przyznał Nagrodę imienia Marka Witruwiusza za 2020 rok monografii pt. „Początki urbanistyki współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX wieku" dr inż. arch. Alicji Szmelter z Wydziału Architektury. 

Zdjęcie okładki

Nagrodę przyznano za wysoki poziom merytoryczny pracy, a szczególnie za dotarcie do trudno dostępnych źródeł w rosyjskich archiwach i literaturze naukowej oraz udostępnienie ich poprzez publikację. Pozwoliło to uzupełnić wiedzę o wpływie europejskich osiągnięć urbanistyki na projekty i realizacje w Polsce.

Monografia została wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej w 2019 r.