Znak Politechniki Warszawskiej

Media w Politechnice

Radio Aktywne

Centrum Ruchu Studenckiego
ul. Waryńskiego 12
00-631 Warszawa

email: redakcja@radioaktywne.pl

Portal Studencki Polibuda.info

Centrum Ruchu Studenckiego
ul. Waryńskiego 12, pok. A105
00-631 Warszawa

tel. (22) 234 9105
email: info@polibuda.info

Studencka Telewizja Internetowa TVPW

Centrum Ruchu Studenckiego
ul. Waryńskiego 12, pok. A107, A104
00-631 Warszawa

tel. (22) 234 9107, (22) 234 9888
email: redakcja@tvpw.pl

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. (22) 234 71 71
tel. (22) 234 71 81
adres e-mail: bpw.newsletter@pw.edu.pl

Redakcja:
Biuro Rektora