Opublikowano: 18.11.2021 10:45

Laureaci Nagrody Naukowej PW im. Mieczysława Wolfkego

Dr Artur Małolepszy, dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka i dr hab. Leszek Stobiński z Laboratorium Grafenowego PW z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostali docenieni za wybitne publikacje naukowe z zakresu nanotechnologii, a w szczególności nanomateriałów węglowych (tj. grafenu płatkowego w postaci tlenku i zredukowanego tlenku grafenu, nanocząstek i kropek węglowych oraz nanorurek węglowych).

Zdjęcie laureatów Nagrody Naukowej PW im. Mieczysława Wolfkego podczas odbierania wyróżnień

Dr hab. Leszek Stobiński, dr Artur Małolepszy i dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka odebrali Nagrodę Naukową podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Dnia PW 2021

Tematyka prac obejmowała syntezę, modyfikację a także wykorzystanie nanomateriałów węglowych w takich obszarach jak elektrokataliza w ogniwach paliwowych, fotokataliza, oczyszczanie wody i powietrza, sensory, a także zastosowania biomedyczne (w tym znaczniki fluorescencyjne, materiały o właściwościach antybakteryjnych oraz terapie nowotworowe).

Dzięki licznym odmianom i różnym właściwościom nanomateriały węglowe mogą znaleźć zastosowanie w tak odległych od siebie dziedzinach, jak nowoczesne technologie kosmiczne czy materiały służące do terapii przeciwnowotworowych.

– Nasza praca koncentruje się na wytwarzaniu, dokładnej analizie oraz rozpowszechnieniu wykorzystania nanomateriałów węglowych – wyjaśniają laureaci Nagrody Naukowej PW. – Dzięki naszej pracy możliwe było m.in. opracowanie wydajnych katalizatorów stosowanych w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych, nowoczesnych znaczników fluorescencyjnych, kompozytów polimerowych do oczyszczania wody oraz do termoizolacji. Wykorzystanie nanomateriałów węglowych w wymienionych aplikacjach pozwoliło na zmniejszenie kosztów, zwiększenie wydajności i polepszenie właściwości względem obecnie stosowanych rozwiązań. Natomiast dokładna analiza i opracowanie procesu syntezy nanomateriałów węglowych przyczynia się do lepszej kontroli właściwości uzyskanych materiałów, co przekłada się na możliwość ich komercjalizacji.

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego została wręczona 15 listopada 2021 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Dnia naszej Uczelni.

Sponsorem Nagrody Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego jest Polska Grupa Energetyczna.