Opublikowano: 11.10.2020 16:25

Koronawirus a funkcjonowanie PW

Uwaga, zdalny tryb kształcenia przedłużony do 29 stycznia 2021 r.

Obecny rok akademicki ze względu na obostrzenia związane z pandemią różni się od poprzednich. Co należy wiedzieć o pracy naszej Uczelni w tym nietypowym czasie?

aktualizacja: 2 listopada

Zdalny tryb kształcenia będzie kontynuowany aż do 29 stycznia 2021 r. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 127/2020 Rektora PW.

aktualizacja: 15 października

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 113/2020, od 19 października do 15 listopada 2020 r. zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Decyzja w sprawie prowadzenia zajęć po 15 listopada zostanie przekazana nie później niż 9 listopada.

W kwestiach nieuregulowanych w Zarządzaniach Rektora nr 113 i nr 127 obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 104/2020 z 30 września 2020 r. 

Informacje o rozwiązaniach dotyczących różnych sfer działalności Uczelni

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania